Bosna i Hercegovina

Mi olakšavamo održivu trgovinu.

O SIPPO-u

Mi olakšavamo održivu trgovinu.

Švicarski program promocije izvoza (SIPPO) ima dugoročan mandat švicarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) sa sveukupnom vizijom održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta i integracije zemalja partnera SIPPO-a u svjetsku trgovinu, kroz svoju misiju pružanja podrške Organizacijama za podršku poslovanju (tzv. BSO - koje ukljucuju, izmedu ostalog, javne ili privatne asocijacije, privredne komore, agencije za promociju izvoza) za povećanje kapaciteta za promociju izvoza i pružanje usluga kompanijama koje su spremne za izvoz. Od 2017. godine SIPPO provodi Swisscontact, u partnerstvu sa BHP Brugger and Partners i Helvetas Swiss Intercooperation.

Kroz SIPPO mrežu medunarodnih i nacionalnih eksperata, program ima za cilj da podrži BSO-ove da unaprijede svoj kapacitet za promociju izvoza i pružanje usluga kompanijama koje su spremne za izvoz. Program je moćan alat u promovisanju održive trgovine u 11 zemalja i 6 sektora: riba i morski plodovi, prerada hrane, prirodni sastojci, tehničko drvo, tekstil sa dodanom vrijednošću i održivi turizam.
SIPPO podržava BSO-ove kroz izgradnju kapaciteta po mjeri u dvije oblasti:
1) Unapredenje aktivnosti BSO-ova u sferi ulaska na nova tržišta kroz izgradnju kapaciteta u oblasti istraživanja tržišta, ucešća na sajmovima, prodajnih misija, kupovnih misija i studijskih posjeta, i
2) Institucionalno jacanje organizacija za podršku biznisu (BSO) kroz strateško planiranje i pozicioniranje, upravljanje projektnim ciklusom i razmjenu znanja i ucenja.

BSO-ovi su osposobljeni za sopstveno djelovanje, a vlasništvo je u potpunosti u rukama pružalaca usluga: BSO-ovi koji žele da istraže i unaprijede pristup novim tržištima, kao i prilike za kompanije koje su spremne za izvoz, ce preduzeti „posljednje korake“ u ovim aktivnostima

SIPPO time povećava performanse kompanija članica BSO-ova u izvozu i na taj nacin doprinosi povećanju prihoda i povećanju broja radnih mjesta.

U Bosni i Hercegovini (BiH), SIPPO djeluje u raznim sektorima od 2002. godine. Glavne prednosti BiH, kao što su prirodni resursi, blizina EU i osposobljena radna snaga, prepoznate su od strane EU i svjetskih uvoznika. Novi mandat SIPPO-a za period od 2017. do 2020. godine pruža podršku BSO-ovima u BiH koje rade u sljedećim sektorima: prirodni sastojci, tehničko drvo i tekstil s dodanom vrijednošću. Ovi sektori imaju veliki izvozni potencijal na tržište EU, Švajcarske i druga važna tržišta.

SIPPO Kodeks ponašanja

USLUGE

Organizacije za podršku poslovanju, kroz svoje usluge, izvoznicima otvaraju vrata svjetskoj trgovini.
Podržavamo BSO-ove da unaprijede svoje usluge za izvozne kompanije, i da ojacaju svoju institucionalnu strukturu, kao i da se povežu sa širokom mrežom.

 

U našim partnerskim zemljama gradimo kapacitete organizacija za podršku poslovanju (BSO), kao što su odbori za promociju izvoza i sektorske asocijacije. Pružićemo im podršku tako da budu osposobljeni pružati visokokvalitetne usluge svojim klijentima i članovima u oblastima istraživanja tržišta, B2B matchmaking-a i umrežavanja. Na ovaj način pružamo pomoć u uključivanju promocije izvoza u nacionalne strukture naših partnerskih zemalja.
SIPPO radi sa partnerima koji su posvećenie održivoj trgovini roba i usluga, odnosno, društveno odgovornim i ekološki prihvatljivim partnerima, a u skladu sa našim Kodeksom ponašanja.

STRATEŠKO PLANIRANJE

Naucite da definišete svoju ulogu u promociji izvoza u okviru svoga sektora i zemlje kroz strateški i fokusiran pristup.

UPRAVLJANJE ZNANJEM I UMREŽAVANJE

Naučite kako da pristupite, podijelite i ažurirate znanje i informacije kako biste izgradili svoje aktivnosti na postojećem znanju i iskustvu. Profitirajte od naše velike mreže kontakata. Olakšavamo umrežavanje na događajima i pozivamo na konferencije i radionice.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I PERFORMANSAMA

Pomažemo Vam da ocijenite projekte i obezbijeđujemo Vam alate za upravljanje Vašim projektima i perfomansama.

PRISTUP TRŽIŠTU

Saznajte koja tržišta da ciljate  i kako da povežete svoje kompanije sa dobavljačima, kroz organizovanje učešća na sajmovima, prodajne i kupovne misije, studijske posjete i kombinovanje istih sa posjetama na licu mesta.

NAŠ TIM -VAŠ KONTAKT

Naš iskusni tim Vas podržava na Vašem putu do novih kontakata. Profesionalni savjeti kreirani u skladu sa Vašim potrebama čine srž naših usluga.

Regionalno predstavništvo SIPPO-a za Balkan je u Skoplju, Makedonija. U svakoj od zemalja Balkana se nalazi po jedan menadžer promocije izvoza.

Kontaktirajte nas:

Boris Tadić

Menadžer promocije izvoza za BIH

Natalija Puntevska

Regionalni predstavnik za Balkan

SEKTORI

SIPPO podržava izvozne usluge iz 6 sektora u 11 zemalja. U BiH SIPPO je aktivan u sektorima: proizvodi od drveta za tehničku upotrebu, prirodni sastojci i tekstil sa dodanom vrijednošću.  

Bosanskohercegovačke kompanije kroz BSO-e kao što su komore, agencije za promociju izvoza i poslovna udruženja, iz odabranih sektora dobivaju unaprijeđene usluge koje im omogućavaju pristup izvoznom tržištu. 

Proizvodi od drveta za tehničku upotrebu

Blizina tržišta EU, visokokvalitetno drvo, znanje i tradicija u preradi drveta, čine sektor tehnickog drveta jednim od najvažnijih izvoznih sektora u ekonomiji BiH. BiH drvni proizvodi su visoko cijenjeni na tržištu EU. U okviru sektora drvnih proizvoda za tehnicku upotrebu, SIPPO podrazmijeva sljedeće proizvode: podne obloge, parket, drveni građevinski materijal, drvene ploče, dijelove nameštaja, stolariju i montažne kuće. SIPPO pruža podršku partnerskim privrednim komorama u pronalaženju odgovarajućih izvoznih platformi za njihove izvozno orijentisane kompanije.

Ljekovito i aromatično bilje i šumski plodovi

BiH je zemlja bogatog biodiverziteta sa različitim nezagađenim područjima koja imaju idealne uslove za organsku proizvodnju. Zbog toga su gljive, ljekovito i aromatično bilje, eterična ulja, med i drugi proizvodi proizvedeni u BiH visokog kvaliteta i traženi su na tržištu EU. SIPPO podržava partnerske BSO-ove u ciljanju novih tržišta i pronalaženju novih klijenata za njihove članove.

Tekstil sa dodanom vrijednošću

Iskusna radna snaga, brza isporuka zbog blizine tržišta EU, mogućnost proizvodnje malih narudžbi i tradicija glavne su prednosti tekstilne industrije u BiH. BiH je u dobroj poziciji da privuče kompanije koje se bave tekstilnom industrijom koje žele da svoju proizvodnju presele bliže EU. SIPPO podržava privredne komore i sektorske asocijacije da prošire svoje usluge za promociju izvoza i na taj način pomognu kompanijama članicama da pronađu odgovarajuće poslovne partnere na ciljnim tržištima.

PARTNERSKE BSO ORGANIZACIJE

SIPPO je identificirao partnerske BSO organizacije za saradnju u relevantnim izvoznim sektorima. 

Zajedno sa tijelom UN-a Međunarodnog trgovinskog centra ITC (www.intracen.org), odbori za promociju izvoza i sektorske asocijacije su procjenjene  2017. godine kako bi se utvrdili potencijali za poboljšanje njihovih usluga promocije izvoza. Ovo uključuje intervjue koji se odnose na usluge promocije izvoza BSO-a, organizacione strukture, upravljanje kvalitetom, upravljanje performansama, kao i izvozne i sektorske strategije.

Naši partnerski BSO-i su objavljeni ovdje.

Privredna komora Republike Srpske - PKRS

PKRS je nevladina, neprofitna i javno - pravna asocijacija privrednih subjekata i asocijacija privrednika. Aktivnosti PKRS se fokusiraju na predstavljanje interesa članica i privrede u cjelini pred organima zakonodavne i izvršne vlasti. PKRS je SIPPO partner u sektorima tekstila sa dodanom vrijednošću i proizvoda od drveta za tehničku upotrebu. 

Spoljnotrgovinska/Vanjskotrgovinska komora BiH - STK/VTK

„Mandat Spoljnotrgovinske/Vanjskotrgovinske komore BiH je da unaprijedi spoljno trgovinsko poslovnje kroz predstavljanje privrednih potencijala zemlje u inozemstvu kao i predstavljanje interesa privrednika pred Vladom. “

Udruženje tekstila obuće i kože - UTOK

Udruženje tekstila, obuće i kože je osnovano 2006 goidne . Udruženje je neprofitna i nevladina organizacija čiji je cilj da podrži i unaprijedi razvoj industrije tekstila, obuće i kože u BiH.

DOGAĐAJI

SIPPO, u saradnji sa partnerima, organizira različite događaje u BiH i u inostranstvu. Međunarodni poslovni događaji omogućavaju kompanijama da pronađu odgovarajuće kupce.

Savremeni treninzi, seminari, radionice i studijske posjete pružaju menadžerima kompanija mogućnost usvajanja i razvoja novih vještina iz izvoznog marketinga.

Posjećujte našu web stranicu redovno i saznajte najnovije informacije o budućim aktivnostima.