Disclaimer

By -

Sadržaj i Uvodnik

SIPPO – Švajcarski program promocije izvoza

Krajiških brigada 17, 78 000 Banjaluka, BiH

Phone +387 65 755 656

info@sippo.ba

 

Pravne napomene

SIPPO djeluje pod internetskom stranicom sippo.ba.

Garancija o sadržaju internetske stranice

Podaci na ovoj internetskoj stranici su neobavezujući i služe isključivo u svrhu informiranja. Uprkos pažljivoj pripremi, SIPPO ne garantira za istinitost, tačnost, potpunost i kvalitet postojećih informacija na ovom sajtu. Potraživanje odgovornosti od SIPPO-a bazirane na materijalnoj ili nematerijalnoj osnovi kao posljedica upotrebe ili neuspješne upotrebe prikazanih informacija odnosno kroz upotrebu pogrešnih i nepotpunih informacija su potpuno isključeni, sve dok se ne dokaže namjerna ili nehotična krivica SIPPO-a. Sav sadržaj je predmet promjene i bez garancije. SIPPO izričito zadržava pravo na promjenu dijelova stranica ili čitavog sadržaja, dodavanjem ili brisanjem bez posebnog nagovještaja, kao i privremeni ili stalni prekid objavljivanja.

Preporuke i linkovi

SIPPO provjerava linkove i reference zbog nezakonitog sadržaja, posebno kada ih koristi na sopstvenom web sajtu. S obzirom na to da SIPPO nema uticaj na kreiranje i sadržaj povezanih stranica (linkova), stoga ne može preuzeti odgovornost za sadržaj tih web sajtova. Dobije li SIPPO saznanje o ilegalnom sadržaju na linkovima i referencama na ovim sajtovima, uklonit će takve linkove i reference sa svoje internetske stranice. Ovo isto važi za vanjske unose u knjigama gostiju, forumima i listama elektronske pošte koje je postavio SIPPO.

Autorsko i pravo zaštitnog znaka

SIPPO nastoji da ispoštuje sva autorska prava prema fotografijama, dijagramima, audiosnimcima, videosekvencama i tekstovima u svim publikacijama, bilo da se radi o upotrebi sopstvenih fotografija, dijagrama, audiosnimaka, videosekvenci i teksta ili o upotrebi dijagrama, audiosnimaka, videosekvenci i teksta koji su javni. Svi brendovi i zaštitni znaci imenovani na web sajtu ili zaštićeni od strane trećeg lica su predmet bez ograničenja prema odredbama važećeg prava zaštitnog znaka i prava na posjedovanje odgovarajućeg vlasnika. Samo imenovanje zaštitnih znakova ne dovodi do zaključka da nisu zaštićeni od strane trećeg lica.

Autorsko pravo za objavljene sadržaje koje je SIPPO kreirao je isključivo pravo kompanije. Umnožavanje ili upotreba takvih dijagrama, audiosnimaka, videosekvenci i teksta u elektronskoj ili štampanoj formi je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost SIPPO-a.

Zaštita podataka

Ukoliko web sajt dozvoljava unošenje  ličnih ili poslovnih podataka (e-mail adrese, imena i adrese), ove podatke pružaju korisnici, ali samo na dobrovoljnoj osnovi.

Cookies/kolačići

Na web sajtu koristimo cookies ili kolačicìe. Kolačicìi su paketi podataka koji se šalju sa internetskog servera u pretraživač koji se čuva lokalno u vašem računaru da biste ga kasnije prepoznali. Vaš računar šalje informacije o kolačicìima tokom kasnijih, naknadnih posjeta ovom web sajtu sa svakim zahtjevom na serveru ponovo. Kolačicìi se koriste  za prezentaciju složenog i dinamičnog sadržaja, da vas prepoznaju tokom naknadnih posjeta i za poboljšano prijateljstvo korisnika. Promjenom vaših postavki na pretraživaču/browser-u, možete zaustaviti instaliranje kolačicìa u bilo koje vrijeme ili imati prikazano upozorenje prije nego što se kolačicì sačuva. Tada možete odlučiti da li ćete dozvoliti kolačicìe. Naš web sajt se može koristiti bez prihvatanja kolačicìa. Meðutim, odreðene oblasti možda necìe pravilno funkcionirati ako odbijete kolačicìe.

Google analitika

Ovaj web sajt koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google, Inc. ("Google"). Google analitika koristi "kolačicìe", koji su tekstualne datoteke postavljene na vašem računaru, kako bi se pomoglo web sajtu  da analizira kako korisnici koriste sajt. Informacije koje kolačicì  stvara o vašoj upotrebi web sajta  (uključujucìi i vašu IP adresu) se prenose Google-u i čuvaju  na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije u svrhu ocjene vaše upotrebe web sajta, prikupljajući izvještaje o aktivnostima  na web sajtu za operatere web sajtova i pružajući druge usluge vezane za aktivnosti web sajta i korištenje interneta. Google takođe može prenijeti ove informacije trecìim licima ukoliko to zakon zahtijeva  ili kada te trecìe strane obraðuju informacije u ime Google-a. Google necìe povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje Google. Možete odbiti upotrebu kolačicìa tako što cìete izabrati odgovarajucìa podešavanja u vašem pretraživaču, ali imajte na umu da, ako ovo uradite, možda necìete mocìi koristiti u potpunosti  funkcionalnost ovog  web sajta. Korištenjem ovog web sajta, saglasni ste da Google obrađuje podatke o Vama na način i u svrhe koje su navedene u gornjem tekstu. Ako niste saglasni da se vrši prikupljanje vaših podataka, možete isključiti/deaktivirati Google analitiku. Browser-Add-on: (SIPPO.CHhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Pravna  važnost ovog odricanja od odgovornosti

Ukoliko dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta nisu više ili nisu u potpunosti u saglasnosti sa zakonom, sadržaj i važnost preostalih odjeljaka ovog dokumenta ostaju nepromijenjeni, a ugovorni partneri tumače nevažeći dio na način da prvobitna namjera praznog teksta  može tu ostati što je mogucìe duže.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.