Tekstil sa dodanom vrijednošću

Blizina tržišta Evropske unije, kvalitetna radna snaga, iskustvo i tradicija su glavne prednosti bh. tekstilne industrije. BiH je u dobrom položaju da privuče kompanije iz tekstilne industrije koje žele da premjeste svoju proizvodnju bliže EU-u. SIPPO, u saradnji sa partnerskim privrednim komorama i sektorskim asocijacijama, podržava kompanije iz sektora tekstila da pronađu odgovarajuće poslovne partnere na ciljanim tržištima.