Tekstil sa dodanom vrijednošću

Iskusna radna snaga, brza isporuka zbog blizine tržišta EU, mogućnost proizvodnje malih narudžbi i tradicija glavne su prednosti tekstilne industrije u BiH. BiH je u dobroj poziciji da privuče kompanije koje se bave tekstilnom industrijom koje žele da svoju proizvodnju presele bliže EU. SIPPO podržava privredne komore i sektorske asocijacije da prošire svoje usluge za promociju izvoza i na taj način pomognu kompanijama članicama da pronađu odgovarajuće poslovne partnere na ciljnim tržištima.