Bosnia and Herzegovina

Unapređenje komunikacijskih vještina uz pomoć online alata

Digitalizacija je jedna od dvije međusektorske teme koje su u osnovi aktivnosti SIPPO-a sa partnerskim organizacijama za podršku poslovanju (BSO).

Unapređenje komunikacijskih vještina uz pomoć online alata

Pristup digitalizaciji podrazumjeva sveobuhvatan plan za digitalnu transformaciju, koji pomaže BSO-ima da donose odluke zasnovane na podacima.

Zahvaljujući Švajcarskom programu za promociju uvoza (SIPPO), odabrano osoblje Privredne komore Republike Srpske (PKRS) je nedavno učestvovalo na radionici sa temom "Online alati za internu poslovnu komunikaciju". Trening je održan u Banjoj Luci i vodio ga je Patrick Collins, stručnjak iz firme specijalizovane za digitalni marketing ProspectLab. Radionica je imala za cilj da nauči odabrani tim PKRS-a da koristiti razne online alate kako bi se poboljšala interna komunikacija i efikasnost upravljanja projektima.

Na radionici je posebna pažnja posvećena mogućnostima platforme Slack, popularnog alata koji može unaprijediti organizaciju, efikasnost i produktivnost unutar timova. Nakon završetka radionice, Patrick Collins će u naredna tri mjeseca pružiti PKRS-u podršku u implementaciji Slack platforme za komunikaciju na svim njihovim lokacijama.

Organizatori su izrazili zahvalnost osoblju PKRS-a na učestvovanju i posebnu zahvalnost Sonji Milinčić na njenoj ključnoj ulozi u organiziranju uspješne radionice.

#sippo, #promocijaizvoza, #vtkbih #stkbih

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.