Jačanje kapaciteta PKRS produktivnom OCA radionicom

Švajcarski program za promociju izvoza (SIPPO) i Privredna komora Republike Srpske (PKRS) sarađivali su na veoma uspješnoj radionici za procjenu organizacionih kapaciteta (OCA) održanoj 29. i 30. aprila 2024. godine u centru PKRS.

Radionica za procenu kapaciteta organizacije PKRS

Dvodnevna radionica fokusirana je na evaluaciju trenutnih kapaciteta PKRS-a u širokom spektru oblasti. Ova detaljna analiza obuhvatila je šest ključnih oblasti:

  • Umrežavanje i saradnja: Ova sesija je procijenila efikasnost komore u izgradnji i održavanju odnosa sa drugim organizacijama.
  • Praćenje i mjerenje rezultata: Ovdje je fokus bio na sposobnost PKRS-a da prati napredak i mjeri uticaj svojih inicijativa.
  • Digitalizacija: Ova sesija je evaluirala korišćenje tehnologije od strane komore za racionalizaciju operacija i poboljšanje usluga.
  • Pružanje usluga: Ova oblast ispitala je efikasnost i učinkovitost usluga koje PKRS nudi svojim članovima.
  • Strategija: Ova sesija je procijenila jasnoću i efikasnost opšte strateškog usmjerenja PKRS-a.
  • Održivost: Ova sesija se bavila kriterijumima ESG specifičnim za zemlju, trgovinskim propisima i standardima održivosti, kao i povezanim politikama i smjernicama Privredne komore. Takođe je obuhvaćena i sposobnost Komore za promociju razmjene znanja o dobrim praksama održivosti i mogućnostima prikupljanja i promovisanja informacija o njihovim članovima/klijentima i njihovim proizvodima/uslugama.

Rezultati OCA radionice biće od ključnog značaja za planiranje budućih aktivnosti i dalji razvoj kapaciteta PKRS-a. Identifikovanjem oblasti za poboljšanje, Komora može preduzeti ciljane korake za poboljšanje svoje efikasnosti i bolje uslužiti svoje članove. Radionica je vođena od strane eksternih eksperata i uključivala je učestvovanje predstavnika i PKRS-a i SIPPO-a, čime je obezbjeđen sveobuhvatan i kolaborativni proces evaluacije.

Zahvaljujemo osoblju PKRS-a na angažovanju.

sippo, privrednakomorarepublikesrspke

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.