Proizvodi od drveta za tehničku upotrebu

Blizina tržišta EU-a, visoko kvalitetno drvo, znanje i tradicija u preradi drveta čine sektor tehničkog drveta jednim od najvažnijih izvoznih sektora u ekonomiji BiH. Bosanskohercegovački proizvodi od drveta su visoko cijenjeni na tržištu EU-a. SIPPO u okviru sektora proizvoda od drveta za tehničku upotrebu vidi sljedeće proizvode: podove, parket, građevinski materijala od drveta, masivne elemente, dijelove za namještaj, stolariju, montažne kuće i ambalažu. SIPPO preko partnerskih privrednih komora i poslovnih udruženja pruža podršku izvozno orijentiranim firmama u povezivanju sa novim tržištima.