BiH tekstilne kompanije učestvuju u prevenciji COVID - 19

April 3rd, 2020

Sana Linea”, “Prevent”, “Zenko”, “Kuna” and “Ligno Komerc” proizvode i doniraju zaštitne maske kao dio njihove podrške u borbi protiv pandemije Covida-19 u BiH.
Više vijesti o doprinosu kompanija u suočavanju sa izazovima širenje korona virusa možete naći na veb stranicama PKRS, STK/VTK i UTOK, SIPPO partnerske organizacije u sektoru tekstila.